repareer zelf uw witgoed en huishoudelijke apparaten met de onderdelen van onderdelentoko.nl

Storing meldingen op de display Liebherr koelkast

Waarschuwing meldingen

Waarschuwingen en storing meldingen. Naast een storing melding op het display van de Liebherr koelkast klinkt er ook een storing signaal. Het signaal wordt luider tot je de melding bevestigd door op het koelkast display te drukken. De meeste storingen kunt eenvoudige je zelf verhelpen.

Het bliksemschicht waarschuwingsteken uit het display halen

In het display van de koelkast is niet alleen de bliksemschicht waarschuwingsteken te zien,
maar ook de hoogste temperatuur die de koelkast heeft gemeten tijdens de stroomuitval.
Door op het display van het apparaat te drukken kunt u de melding uitschakelen.


Koelkastdeur sluiten

Deze waarschuwing verschijnt wanneer je de koelkastdeur te lang open heeft staan.


Temperatuuralarm

De koelkast geeft een waarschuwing omdat de temperatuur van het vriesgedeelte niet overeenkomt met de ingestelde vriezer temperatuur. Je kunt de waarschuwing melding bevestigen door op het koelkast display te drukken. De display zal de warmste gemeten vriezer temperatuur latenzien. Druk dan nog één keer op het display en start scherm wordt nu weergegeven op de display met de actuele vriezer temperatuur. Als de storing melding is verholpen, werkt het apparaat verder met de ingestelde temperatuur.

Oorzaak van het temperatuurverschil kan zijn:

  • Het plaatsen van warme levensmiddelen in het apparaat.
  • Dat bij het herschikken van voedselproducten te veel warme lucht in het apparaat is gekomen.
  • Het stroom is te lang uitgevallen.
  • De koelkast/ Vriezer is defect.

Meldingen algemene procedures

Meldingen die je herinneren aan algemene procedures. Je kunt de procedures uitvoeren en de melding bevestigen door op het koelkast display te drukken.

FreshAir-koolfilter vervangen

De koelkast geeft deze melding omdat het FreshAir-koolfilter van de koelkast vervangen moet worden. Ons advies is iedere zes maanden het FreshAir koelkast koolfilter te vervangen. Het luchtfilter garandeert de optimale luchtkwaliteit in de koelkast en is eenvoudig te bestellen bij onderdelentoko.nl.
U kunt de display melding bevestigen door op het display te drukken. De onderhoudsinterval voor het filter begint dan weer opnieuw.


Liebherr waterfilter vervangen*

Je krijgt deze melding wanneer het waterfilter vervangen moet worden . Ons advies is iedere iedere zes maanden het waterfilter van de koelkast te vervangen. Het waterfilter garandeert een optimale waterkwaliteit van de koelkast en is ook eenvoudig te bestellen bij onderdelentoko


Liebherr IceMaker-lade plaatsen*

Je krijgt deze melding omdat de IceMaker-lade van de koelkast open staat of niet goed gesloten is. Sluit de IceMaker-lade weer goed op zijn plek. De melding verdwijnt dan van zelf weer.


Het aan- en/of uitzetten van de koelkast

Het is belangrijk dat je de koelkast altijd uitschakelt via het display.
Niet door de stekker uit het stopcontact trekken!

Je kunt de koelkast uit zetten via het aan/uit symbool in het menu van de display. Veeg naar rechts tot het tandwiel symbool in de display verschijnt en druk vervolgens op het display om te bevestigen. Nu verschijnt het submenu.
Veeg van links naar rechts tot u het aan/uit symbool verschijnt. Bevestig dan door op het display te drukken.

Bevestig je keuze door meer dan 3 seconden op het display te drukken van de koelkast. Er klinkt een bevestigingssignaal. De binnen verlichting van de koelkast gaat nu uit. Het LIEBHERR logo zal op het display zichtbaar blijven branden. Je kunt nu wel de stekker uit het stopcontact verwijderen.

De koelkast compleet uitschakelen kun je doen door 3 seconden het scherm in te drukken.