Impressum
Voor alle producten op deze site gelden de algemene leveringsvoorwaarden.

Hoewel wij trachten alle informatie correct en actueel te houden kan het in enkele gevallen voorkomen dat informatie verouderd of incorrect is.
Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze site aangeboden informatie.

Het is niet toegestaan deze site te framen.
Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor door derden op deze website geplaatste informatie.
Voor vragen en opmerkingen kan  contact opgenomen worden met de webmaster.

Alternatieve geschillenbeslechting
Voor geschillen naar aanleiding van de online aankoop heeft de europese commissie een platform voor online-geschillen ingericht. Het platform is de eerste stap voor alternatieve geschillenbeslechting van geschillen betreffende contractuele verplichtingen, die uit online-koopcontracten voortvloeien. Het platform is bereikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

©Copyright en andere info:
Alle prijzen zijn weergeven inclusief B.T.W., en exclusief verzendkosten.
Alle informatie onder voorbehoud. Wettelijke aansprakelijkheid betreffende de weergegeven informatie kan door ons ondanks een zorgvuldige controle door de uitgever niet worden aangenomen. Geen enkel gedeelte uit deze weergave mag, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar, in welke vorm dan ook gereproduceerd of in een elektronisch systeem worden gebruikt, gekopieerd of uitgebreid worden. Commercieel gebruik van informatie uit deze pagina is met nadruk verboden. De informatie in deze shop wordt weergegeven zonder een controle op evt. patenten. Merknamen worden zonder toestemming voor een vrij gebruik gebruikt.